Pientalotyömaan vastaava työnjohtaja ja pääsuunnittelija

Kaikissa luvanvaraisissa rakennushankkeissa tulee olla rakennusvalvontaviranomaisen hyväksymä vastaava työnjohtaja, joka on valittava viimeistään töiden alkaessa, mutta mitä aikaisemmin, sitä parempi. Vastaava työnjohtaja huolehtii, että työmaalla noudatetaan rakentamista koskevia säännöksiä ja määräyksiä. Hänen tulee myös valvoa erityisalojen työnjohtajia ja varmistaa, että tarpeelliset valvontailmoitukset tehdään, katselmukset ja tarkastukset pidetään ja että rakennustyössä noudatetaan kaikkia turvatoimia.

Vastaavan työnjohtaja eli vastaavan mestarin laissa määriteltyjä keskeisiä tehtäviä ovat:

 1. rakentamisen aloitusilmoituksen tekeminen
 2. rakennusmääräysten ja rakennuslupaehtojen toteutumisen varmistaminen rakennushankkeessa
 3. ryhtyä toimiin havaittujen virheiden ja puutteiden johdosta
 4. suorittaa viranomaiskatselmukset yhdessä rakennusvalvontaviranomaisen kanssa
 5. tarkastaa eri työvaiheet työmaalla
 6. huolehtii että työmaalla on käytössä viimeisimmät piirustukset ja suunnitelmat

Asiakas hankkii

 1. Mittaukset
 2. Työnohjauksen
 3. Hankkeen projektinjohdon
 4. materiaalihankinnat
 5. Tarjouspyynnöt
 6. Sopimukset urakoitsijan kanssa
 7. Aikataulutukset
 8. Budjetit
 9. Tavaroiden varastoinnin suunnittelun
 10. Työmaasuunnittelun
 11. Eri osapuolien, urakoitsijoiden oikea-aikaisen pyytämisen työmaalle
 12. Telineet
 13. Asiakas toimii yleensä työturvallisuuskordinaattorina, vastaava mestari vastaa työturvallisuudesta työmaakäyntiensä yhteydessä.

 

Vastaavan työnjohtajan ja pääsuunnittelijan tehtävistä tehdään aina kirjallinen sopimus, jossa on eritelty valvontatyön laajuus. Tavallisesti omakotitalon rakentamisen aikana vastaava mestari käy työmaalla 20-25 kertaa. Mikäli vastaava työnjohtaja toimii projektinjohtajana, hän vastaa myös yllä olevan ”asiakas hankkii” -listan asioista.

Tyypillisiä viranomaiskatselmuksia omakotitalon rakentamisessa on

 • aloituskokous
 • pohjakatselmus
 • paikan merkintä (kunnan mittaosasto käy tekemässä)
 • perustus- ja salaojakatselmus
 • sijaintikatselmus (kunnan mittaosasto käy tekemässä)
 • runkokatselus
 • hormikatselmus
 • KVV-katselmukset (KVV-työnjohtajan vastuulla)
 • Käyttöönottokatselmus (tunnetaan myös nimellä osittainen loppukatselmus ja muuttokatselmus)
 • Loppukatselmus

 

Pääsuunnittelija

Pääsuunnittelija huolehtii että eri suunnitelmat ovat keskenään yhteensopivat. Pääsuunnittelija kannattaa valita jo tontin valintavaiheessa tai viimeistään silloin kun rakennuksen suunnittelu käynnistyy. Yleensä sama henkilö toimii sekä vastaavana työnjohtajana että pääsuunnittelijana.