Yrityksille

Tiiviysmittaus suurissa rakennuksissa

Tiiviysmittaus tehdään aina Standardin SFS-EN 13829 mukaan. Standarsi luokittelee suuriksi rakennuksiksi yli 4000 m3 olevat kohteet. Suurten rakennusten tiiveyden mittaaminen täytyy suunnitella aina tapauskohtaisesti.

Suurten rakennusten tiiviysmittaus tehdään joko kaupallisilla mittalaitteilla tai rakennuksen omilla IV-laitteilla.

Suurten rakennusten tiiviysmittaus

Kerrostalon tiiviysmittaus

Kerrostalojen ilmanpitävyys mitataan joko yksittäisistä huoneistoista, porras kerrallaan tai koko rakennus kerrallaan. Kerrostalon tiiveysmittaus voidaan toteuttaa myös joissakin tapauksissa sen omilla ilmanvaihtolaitteilla.  Koko kerrostalon ilmanpitävyyden arvioimiseksi yksittäisten huoneistojen mittausten pohjalta on mitattava huoneistoja siten, että valitaan yksi huoneisto alimmasta ja ylimmästä kerroksesta ja lisäksi yksi huoneisto joka toisesta välikerroksesta. Kerrostalon tiiveysmittauksen piiriin on kuuluttava vähintään 20% huoneistoista.

Muiden suurten rakennusten tiiviysmittaukset

Toimistotalot, hallit, liikekiinteistöt, tehtaat, koulut ja päiväkodit tiiviysmitataan sen omilla ilmanvaihtokoneilla, kaupallisilla laitteilla tai näiden yhteismittauksella. Ensisijaisesti kuitenkin tulee käyttää kalibroituja kaupallisia tiiviysmittauslaitteita, koska niillä saadaan aina luotettavampi tulos. Tiiviysmittaukseen sisälätyy aina mittausvirhettä. Valmiilla tiiviysmittauslaitteistolla mitattaessa virheprosentti on yleensä 3-10% ja omilla IV-laitteilla mitattaessa virheprosentti on noin 10-20%.

lue lisää...

Ilmoitusmenettely

Talotoimittajakohtainen arvo ilmavuotoluvulle määritetään kolmessa vaiheessa. Nämä vaiheet ovat:

  • tutkimus, jossa mitataan kustakin talotyypistä vähintään kuusi (6) rakennusta
  • ilmoitus, jossa lasketaan mitattujen ilmavuotolukujen perusteella kullekin talotyypille tai toteutusratkaisulle ilmavuotoluku (n50, ilm)
  • seuranta, joka koostuu kolmen vuoden jaksoista. Jaksojen aikana tehdään seurantamittauksia, joiden perusteella määritetään uudet ilmoiteetun ilmavuotoluvun arvot seuraavan seurantajakson ajaksi.
  • Teollisesti valmistettujen asuinrakennusten ilmanpitävyyden laadunvarmistusohje löytyy rakennustietokaupasta.

Talotoimittaja voi käyttää ilmatiiviyslukuja n50ilm 1/h  ja q50ilm m3/(h m2) valitsemissaan talotyypeissä (esim. 1-kerroksiset puurunkoiset pientalot), mikäli ne on määritetty RT 80-10974 kortin, luvun 2 mukaisesti. Ohjekortin mukaan ulkopuolinen taho tekee ilmoitusmenettelyyn liittyvän tutkimuksen, mutta talotoimittaja tai sen valtuuttama taho tekee seurantamittaukset

lue lisää ilmoitusmenettelystä..

Vuosisopimus

Mikäli tiedätte, että tulette mittauttamaan tai lämpökuvauttamaan rakentamanne asunnot, liikehuoneistot, hallit tms. on vuosisopimus paras ratkaisu tähän. Tiiviysmittaus tai lämpökuvaus vuosisopimusmalli avaa erinomaisen mahdollisuuden saada taloudellista hyötyä kummallekin sopijapuolelle. Vuosisopimukset tarjoavat mahdollisuuden muun muassa tiiveyden ja rakenneratkaisujen parantamiseen.

Vuosisopimukset vähentävät tarjousten laskemiseen ja antamiseen käytettävää työmäärää, kun hinta on sovittu jo valmiiksi.

Vuosisopimuskumppaneina Tuulitutkalla on rakennusyrityksiä ja talotehtaita mm. Dekotalo ja Sievitalo.