Tiiviysmittaus ilmoitusmenettely

Ilmoitusmenettely koostuu kolmesta osasta, jotka ovat:

  • tutkimus
  • ilmoitus
  • seuranta.

Ilmoitusmenettelyyn liittyvän tutkimuksen tekee aina ulkopuolinen taho. Seurantamittaukset voi tehdä joko talotehdas tai ulkopuolinen taho.

Tutkimus

Tutkimus vaiheen aluksi talotehdas ja ulkopuolinen tiiviysmittaaja sopivat yhdessä, mitkä toteutusratkaisut kuuluvat kunkin valitun talotyypin piiriin.

Vastaa