Betonin suhteellisen kosteuden mittaus

Pirkanmaan ja Uudenmaan alueella

Päällystettävyysmittaus

Tuulitutka logo musta

 

Päällystettävyysmittaus eli betonin suhteellisen kosteuden mittaus:

 

Tarkoittaa betonin suhteellisen kosteuden mittaamista joko porareikämittauksella tai koepalamittauksella. Tästä on tarkemmat ohjeet RT 103333- ohjekortissa. Tämänhetkisen tiedon (2.8.2022) mukaan tämä mittaustapa on luotettavin tapa todistaa betonin suhteellinen kosteus ennen sen päällystämistä laminaatilla, vesieristeellä, tms.

ESIMERKKI:

Laminattilattian valmistaja on ilmoittanut tuotteestaan, että lattiabetonin suhteellinen kosteus saa olla max. RH85%. Kyseessä on uudisomakotitalo. Päätetään ottaa kolme koepalaa olohuoneesta, 1 koepala 13mm syvyydeltä ja 2 koepalaa 32mm syvyydeltä. Tulokset mittaussyvyydestä 32mm ovat RH81% ja RH 82% ja mittausanturin kokonaismittausepätarkkuus on RH +-2%. Mittaustuloksesta voidaan todeta, että mittareiden epätarkkuus huomioiden, lattia voidaan päällystää laminaatilla.

Tarvitsetko kosteusmittausta? Ota rohkeasti yhteyttä ja jätä homma ammattilaisille!

Betonin suhteellisen kosteuden mittaus seurantamittauksena:

Seurantamittaus eli jatkuva mittaus on tarkoitettu betonin kuivumisen seurantaa varten. Jatkuvasta mittauksesta on hyötyä myös päällystettävyysmittausta varten. Kun jatkuvan mittauksen anturi näyttää, että betoni olisi riittävän kuivaa pinnoitusta varten, voidaan siinä kohtaa suorittaa päällystettävyysmittaus koepala- tai porareikämenetelmällä.

ESIMERKKI:

Rakennusliike A asensi seurantamittarin lattiavaluun upotettuna. Anturi lähetti ajantasaista tietoa suoraan pilvipalveluun, josta tuloksia pystyi seuraamaan verkkoselaimen kautta. Kun seurantamittari osoitti betonin kosteuden olevan n. RH81%, päätettiin tehdä päällystettävyysmittaus. Päällystettävyysmittauksen tulokset osoittivat betonin suhteellisen kosteuden olevan epävarmuustekijät huomioon ottaen RH 84%. Lattiapäällysteen valmistajan määrittelemä raja-arvo lattiabetonin kosteudelle oli RH 85%. Todettiin, että lattia voidaan päällystää.

Betonin kosteusmittaus

Pintakosteusmittaus

Tällä tarkoitetaan pinnan sähköjohtavuuden mittaamista. Voidaan käyttää myös muissa rakenteissa, kuin betonissa. Pintakosteudenosoittimella voidaan havaita homogeenisesta rakenteesta poikkeamia. Käytetään ainetta rikkomattomana menetelmänä mm. asuntokaupan kuntotarkastuksen yhteydessä. Ei voida käyttää betonin päällystettävyyden luotettavaan mittaukseen.

Betonin kosteusmittausta 800x800

ESIMERKKI:

Kylpyhuoneen lattiakaivon ympärillä epäillään olevan kosteusvaurio. Kylpyhuone on remontoitu vuonna 2004. Tarkastellaan koko kylpyhuoneen lattia-alaa pintakosteudenosoittimella. Havaitaan, että kaivon ympärillä on kohonneita kosteusarvoja verrattuna muuhun lattiaan samassa tilassa. Todetaan myös, että samassa kohdin kaivon ympärillä on kiinnityksestään osittain irronneita lattialaattoja.

Kysymyksiä ja vastauksia betonin kosteusmittauksesta ja -kuivatuksesta

Miksi betonin kosteus pitää mitata ennen lattian pinnoitusta/päällystämistä?

Jos lattiapinnoitus tehdään liian kostean betonin päälle, voi siitä seurata kosteusvaurioita, laattojen irtoamista, lattiamateriaalin kiinnitysliiman kemikaalireaktioita, tms. rakennukselle tai terveydelle haitallisia asioita.

Kuinka kostea betonilaatta saa olla ennen päällystämistä?

Betonin suhteellinen maksimikosteus riippuu käytettävästä lattiamateriaalista. Lattiamateriaalien valmistajilla on ohjeet siitä, mikä betonin kosteus saa maksimissaan olla ennen lattian päällystämistä.

Milloin saan sivellä vedeneristeen, entä asentaa laminaatin tai parketin?

Materiaalivalmistaja ilmoittaa aina tuotekohtaisesti tarkan raja-arvon. Yleisesti ottaen vedeneristeillä on raja-arvona n. RH 90%, laminaatilla ja parketilla n. RH 85%. Muovimatoilla voi olla jopa RH 75%

Kaveri sanoi, että betonilattia kuivuu n.1cm per viiikko. Pitääkö tämä paikkansa?

Tähän arvioon ei voi luottaa, kun tarkastellaan betonin päällystettävyyskosteutta. Betonin kuivumiseen vaikuttaa kuivatusajan lisäksi mm. käytettävä betonilaatu, ilman lämpötila ja kosteus, kuivurit ja tuuletus.

Voiko betonin kosteuden mitata pintakosteudenosoittimella?

Ei voi, jos tarkoituksena on selvittää betonin suhteellinen kosteus. Betonin suhteellinen kosteus ennen päällystämistä tulee todentaa aina joko porareikä- tai koepalamittauksella. Valuun upotettavat anturit on parantuneet vuosi vuodelta ja mahdollisesti tulevaisuudessa myös niitä tullaan käyttämään päällystettävyysmittauksissa. (Tieto päivätty 18.2.2022)

Jos betonia kuivataan tehokkaasti, voi lattian pintakosteus olla huomattavan kuiva, mutta betonin kosteus mittaussyvyydeltä voi silti olla liian kostea päällystävyyttä ajatellen.

Kuinka monta koepalaa/porareikää täytyy ottaa yhdestä mittauspisteestä?

Betonin mittaussyvyydeltä tulisi ottaa vähintään 2 koepalaa/porareikää ja lisäksi 1 koepala/porareikä lähempää betonin pinnasta.

Mikä on betonin kosteusmittauksen mittausepätarkkuus?

Mittausepätarkkuuteen vaikuttaa mittalaitteen tarkkuus, mittaussuorituksen tarkkuus sekä olosuhteet mittauksen poraushetkellä ja mittaustulosten lukuhetkellä. Näiden perusteella määritellään kokonaisepävarmuusluokka. Kokonaisepävarmuus mittaukselle saa olla max. +-4 RH-yksikön verran, kun mitataan betonin päällystettävyyskosteutta.

Voinko mitata betonin kosteuden itse?

Teoriassa voi, mutta käytännössä kokemattoman mittaajalla ei ole riittävää tietoa, kuinka mittaus tulisi suorittaa kyseiseen kohteeseen. Betonin suhteellisen kosteuden mittaus on erityistä tarkkuutta vaativaa työtä ja se vaatii mittaajalta pitkää kokemusperäistä tietoa mittaustavoista, erilaisista rakenteista sekä käytettävistä mittalaitteista.

Pitääkö mittaajalla olla sertifikaatti?

Mittaajalla tulee olla laaja ymmärrys mittaustarkkuuteen vaikuttavista tekijöistä ja kokemusta mittauksista erilaisissa kohteissa. Henkilösertifikaatti on hyvä tapa todistaa mittaajan pätevyys, mutta se ei ole välttämätön. Mittaajan tulisi ymmärtää ja sisäistää RT 103333 ohjekortin sisältö.

Miten betonilattiaa kannattaa kuivata?

Nykypäivänä yleisin ja suosittu tapa kuivata on käyttää kosteudenkerääjää. Myös lämmitys + tuuletus on hyvä tapa kuivattaa. Lattia kannattaa hioa n.1-2vko valusta ja lattialämmitys suositellaan ottaa käyttöön mahdollisimman pian. Lattialämmityksen teho tulee nostaa hitaasti haluttuun lämpötilaan, jotta betoni ei kuivu liian nopeasti ja tule halkeamia.

Milloin betonilattia tulisi hioa?

Optimaalinen ajankohta betonilattian hionnalle on n. 1-2vk kuluttua valusta.

Lisää aiheesta: