Tiiveysmittaus Yrityksille

Pirkanmaan ja Uudenmaan alueella

Tiiviysmittaus suurissa rakennuksissa

Tiiviysmittaus tehdään aina Standardin SFS-EN 13829 mukaan. Standardi luokittelee suuriksi rakennuksiksi yli 4000 m3 olevat kohteet. Suurten rakennusten tiiveyden mittaaminen täytyy suunnitella aina tapauskohtaisesti. Suurten rakennusten tiiviysmittaus tehdään joko kaupallisilla mittalaitteilla tai rakennuksen omilla IV-laitteilla.

Kerrostalon tiiviysmittaus

Kerrostalojen ilmanpitävyys mitataan joko yksittäisistä huoneistoista, porras kerrallaan tai koko rakennus kerrallaan. Kerrostalon tiiveysmittaus voidaan toteuttaa myös joissakin tapauksissa sen omilla ilmanvaihtolaitteilla.  Koko kerrostalon ilmanpitävyyden arvioimiseksi yksittäisten huoneistojen mittausten pohjalta on mitattava huoneistoja siten, että valitaan yksi huoneisto alimmasta ja ylimmästä kerroksesta ja lisäksi yksi huoneisto joka toisesta välikerroksesta. Kerrostalon tiiveysmittauksen piiriin on kuuluttava vähintään 20% huoneistoista.
Yrityksille-kerrostalokuva-300x200

Tarvitsetko kiinteistösi tiiveysmittausta? Ota rohkeasti yhteyttä ja jätä homma ammattilaisille!

Suuren rakennuksen tiiviysmittauksen ajoitus

Suurten rakennuksien tiiviysmittaus tehdään yleensä sitten kun ulkovaippa on tiivis ja rakennuksen lopputarkastusta ei ole vielä tehty. Sen kuitenkin voi tehdä myös rakennuksen valmistuttua, mutta tällöin tiiviysmittauksessa löydetyt rakennusvirheet ja vuotokohdat on jo vaikeampi korjata.

 

Suuren rakennuksen tiiviysmittaukseen valmistautuminen

Suuressa rakennuksessa tiiviysmittaukseen on varauduttava huolellisesti, ettei tiiviysmittaus mene pieleen turhien ja vältettävissä olevien virheiden takia. Huomioi ainakin seuraavat asiat:

 • Varaa työmaalle tarpeeksi resursseja valmistelemaan tiiviysmittausta sekä valvomaan tiiviysmittauksen onnistumista.
 • Muistattehan tiedottaa kaikkia rakennustyömaan työntekijöitä ja urakoitsijoita tiiviysmittauksesta, ettei mittaus häiriinny. Ovista ei saa esimerkiksi kulkea lainkaan mittauksen aikana.
 • Varmistakaa, että työmaalla on sähköt käytettävissä tiiviysmittausta varten.
 • Huomiota kannattaa kiinnittää erityisesti ilmanvaihtokoneiden sulkemiseen, jolloin sähköiset palopellit menevät automaattisesti kiinni.

Lue lisää: Miten valmistautua tiiviysmittaukseen

Ennen mittausta käydään tarkasti läpi sähköläpiviennit, ikkunat ja kaikki muut rakennuksen ulkovaipan läpiviennit, sillä niillä on dramaattinen vaikutus tiiviysmittauksen onnistumiseen.

Suuren rakennuksen tiiviysmittauksen hinta lasketaan aina tapauskohtaisesti ja hintaan vaikuttavat myös rakennuksen tyyppi ja koko. Ota yhteyttä niin laskemme teille tarjouksen.

Miten onnistua ilmatiiveys-mittauksessa?

Muiden suurten rakennusten tiiviysmittaukset

Toimistotalot, hallit, liikekiinteistöt, tehtaat, koulut ja päiväkodit tiiviysmitataan sen omilla ilmanvaihtokoneilla, kaupallisilla laitteilla tai näiden yhteismittauksella. Ensisijaisesti kuitenkin tulee käyttää kalibroituja kaupallisia tiiviysmittauslaitteita, koska niillä saadaan aina luotettavampi tulos. Tiiviysmittaukseen sisältyy aina mittausvirhettä. Valmiilla tiiviysmittauslaitteistolla mitattaessa virheprosentti on yleensä 3-10% ja omilla IV-laitteilla mitattaessa virheprosentti on noin 10-20%

.

Lisää tiiviysmittauksesta

Tiiviysmittauksella selvitetään rakennuksen ulkovaipan ilmatiiviys. Tiiviysmittaus tarkoittaa rakennuksen ulkovaipan ilmavuotoluvun n50 ja q50 määrittämistä 50 pascalin paine-erossa. Paine-ero tehdään painekokeella, jonka aikana rakennus ali- tai ylipaineistetaan Blowerdoor-laitteistolla ilmanpitävyyden tutkimiseksi. Tiiviysmittaus on pakollinen kaikkiin uusiin rakennuskohteisiin energiatodistusta varten.

Tiiviysmittaustulokseksi saadaan aina n50-luku sekä q50-luku. N50 1/h kertoo, kuinka monta kertaa rakennuksen lämmin ilmatilavuus vaihtuu 50Pa:n ali- tai ylipaineessa ilmavuotokohtien kautta. Q50 m3/(h m2) kertoo vuotoilmavirran tunnissa rakennuksen vaipan pinta-alaa kohden. Vaipan pinta-ala lasketaan sisäpuolelta sisämittojen mukaan laskemalla seinien, katon sekä lattian pinta-alat yhteen.

  Tiiveysmittauslaitteisto-800x800-1

  Suuren rakennuksen tiiviysmittauksen ajoitus

  Suurten rakennuksien tiiviysmittaus tehdään yleensä sitten kun ulkovaippa on tiivis ja rakennuksen lopputarkastusta ei ole vielä tehty. Sen kuitenkin voi tehdä myös rakennuksen valmistuttua, mutta tällöin tiiviysmittauksessa löydetyt rakennusvirheet ja vuotokohdat on jo vaikeampi korjata.

    Tuulitutkan referenssit 

    Vuosisopimus

    Mikäli tiedätte, että tulette mittauttamaan tai lämpökuvauttamaan rakentamanne asunnot, liikehuoneistot, hallit tms, on vuosisopimus paras ratkaisu tähän. Tiiviysmittaus tai lämpökuvaus vuosisopimusmalli avaa erinomaisen mahdollisuuden saada taloudellista hyötyä kummallekin sopijapuolelle. Vuosisopimukset tarjoavat mahdollisuuden muun muassa tiiveyden ja rakenneratkaisujen parantamiseen.

    Vuosisopimukset vähentävät tarjousten laskemiseen ja antamiseen käytettävää työmäärää, kun hinta on sovittu jo valmiiksi.

    Vuosisopimuskumppaneina Tuulitutkalla on rakennusyrityksiä ja talotehtaita mm. Dekotalo ja Sievitalo.

     

    Tiiveysmittaus referenssit Tuulitutka