Tuulitutkan Avulla suoritetusta Energiaremontista Mahdollisuus Aran Energia-avustukseen

syys 16, 2022

Tuulitutkan Avulla suoritetusta Energiaremontista Mahdollisuus Aran Energia-avustukseen

ARA on Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus joka kehittää ja uudistaa ekologisesti kestävää, laadukasta ja kohtuuhintaista asumista.

Asumisessa ja rakentamisessa ARA on apuna myöntäen avustuksia, tukia, takauksia sekä ohjaten ja valvoen asuntokannan käyttöä.

Jo vuodesta 1949, silloinen Arava-virasto, Suomessa joka kolmas asunto on saanut tukensa valtiolta arava-tai korkotukilainalla sekä useat asunnot saaneet tukea peruskorjaukseen.

Energia-avustus

Vuosina 2020-2022 tapahtuville energiatehokkuutta parantaville korjaushankkeille ARA myöntää energia-avustusta.

Energiatehokkuutta on helppo parantaa kun on oikeat lähtökohdat, ja niissä apuun tulemme me. Tuulitutkan Tiiviysmittauksilla ja lämpökuvauksilla pystyt paikantamaan paikat joista ilma vuotaa läpi ja luo energiahukkaa. Tiiviysmittausten ja vuotojen paikannuksen avulla ilmavirtaukset on helppo kohdistaa siihen tarkoitettuihin ilmanvaihtokoneisiin ja näin parantaa energiatehokkuutta ja saada parempi tulos energiatodistukseen.

Avustusta voi hakea asuinrakennuksen omistava henkilö, taloyhtiö ja ARA-yhteisö.

Henkilöasiakas, pientalon omistaja.

Taloyhtiö, asuinrakennuksen omistaja.

ARA-yhteisö, valtion tukea saava vuokra-asunnon tai asumisoikeusasunnon omistaja, jolle myönnetään perusparannukseen korkotukilainaa.

Energia-avustuksen saaminen rakennuksen tai asunnon energiatehokkuutta parantaviin korjauksiin ei edellytä omistajan asumista korjattavassa kohteessa, eikä myöskään edellytä siinä kirjoilla olemista. Edellytyksenä on, että rakennuksen tai asunnon pinta-alasta puolet on oltava asuinkäytössä ympäri vuoden, eikä avustuksen saajalla tule olla muuta julkista avustusta samaan toimenpiteeseen. Avustuksen saamisessa huomioidaan tarkoituksenmukaisuus, korjattavan asunnon asuinkäyttöaika ja asuinkäyttötarve. Korjaustyöstä ei saa aiheutua vaaraa tai haittaa rakennukselle, naapurustolle tai ympäristölle. Taloyhtiöiden omistamissa rakennuksissa liikehuoneistot eivät lukeudu asuinhuoneistoiksi. ARA-yhteisöille avustuksen saaminen edellyttää myös korkotukilainan myöntämistä korjaustöihin kohdistuviin kustannuksiin.

Jopa 6000 € Avustusta Energiaremontteihin

Saatavan energia-avustuksen määrä on henkilöasiakkaan omistamalle pientalolle, taloyhtiön tai ARA-yhteisön omistaman rakennuksen asuinhuoneistoa kohden enintään 4000 € tai 6000 €, kuitenkin enintään 50 % avustettaviksi hyväksytyistä kustannuksista. Avustuksen suuruus määräytyy siitä, kuinka paljon rakennuksen energiatehokkuus parantuu korjausten myötä.

Energia-avustuksen hakeminen

Energia-avustuksen sekä korjaustöiden suunnitteluun ja avustushakemiseen saa parhaimman avun meiltä. Asiantuntemuksen avulla selvitetään energiatehokkuutta parantavat korjaukset sekä kustannukset. Energia-avustuksen hakeminen tapahtuu suositellusti verkkoasioinnissa, vaihtoehtoisesti on erillinen lomake sähköpostiasiointiin tai paperillinen versio postiste. Taloyhtiön tai ARA-yhteisön avustushakijana toimii yleensä isännöitsijä. Muussa tapauksessa on taloyhtiön yhteisön tai ARA-yhteisön valtuutettava joku muu henkilö hakemaan avustusta. Yhteisön puolesta asiaa hoitava henkilö toimii asiamiehenä.

Ilmankosteus ja betonin suhteellinen kosteus

Tässä artikkelissa käsittelemme ilmankosteuden vaikutusta betonin kuivumiseen ja betonin...

Tuulitutkan Avulla suoritetusta Energiaremontista Mahdollisuus Aran Energia-avustukseen

Tuulitutkan Avulla suoritetusta Energiaremontista Mahdollisuus Aran Energia-avustukseen ARA on...

Mitä hyötyä ilmatiiviysmittauksesta on uudiskohteissa?

Mitä hyötyä ilmatiiviysmittauksesta on uudiskohteissa? Mitä hyötyä ilmatiiviysmittauksesta?...