Ilmankosteus ja betonin suhteellinen kosteus

marras 7, 2022

Tässä artikkelissa käsittelemme ilmankosteuden vaikutusta betonin kuivumiseen ja betonin suhteellista kosteutta.

Ilman suhteellinen kosteustaulukko

Ilman suhteellinen kosteustaulukko

Ylläolevan taulukon vasemman sarakkeen 0 – 350 asteikko kuvaa kosteutta g/m3.

Taulukon spektri 0 – 70 kuvaa ilman lämpötilaa Celsiusasteikolla(°C).

Ilman suhteellinen kosteusprosentti

Ilman suhteellinen kosteusprosentti kertoo, kuinka paljon ilman maksimivesimäärän sitomiskyvystä on käytetty. Mitä lämpimämpää ilma on, sitä enemmän ilma kykenee sitomaan vettä itseensä. Siksi pakkasella ilma on todella kuivaa, vaikka suhteellinen kosteus olisi lähellä 100% ja kesähelteillä 50% suhteellinen kosteus on todella kosteaa.

”Niin, miksei aina vain kerrottaisi paljonko ilmassa todella on vettä eli absoluuttinen kosteus? Valitettavasti absoluuttinen kosteus ei kerro kuinka hyvin ilma voi kuivata eri materiaaleja koska tämä riippuu siitä mahtuuko ilmaan vielä enemmän vettä, eli kuinka kaukana ilman vesipitoisuus on kyllästyskosteudesta. Tässä merkitsevä on siis ilman suhteellinen kosteus: mitä pienempi RH on sitä paremmin ilma kuivaa pintoja ja materiaaleja. Ja olipa lämpötila mikä tahansa niin kyllästynyt 100% kosteuden omaava ilma ei kuivaa enää mitään.”

Tekeville artikkeli avaa hyvin suhteellisen kosteuden ja absoluuttisen kosteuden eroa käytännön tasolla. On huomattavasti havainnoillisempaa ja konkreettisempaa keskustella ilman kosteudesta suhteellisena kosteutena kuin absoluuttisena kosteutena.

Päällystettävyysmittaus eli betonin suhteellisen kosteuden mittaus

Tarkoittaa betonin suhteellisen kosteuden mittaamista joko porareikämittauksella tai koepalamittauksella. Tästä on tarkemmat ohjeet RT 103333- ohjekortissa. Tämänhetkisen tiedon (14.11.2022) mukaan tämä mittaustapa on luotettavin tapa todistaa betonin suhteellinen kosteus ennen sen päällystämistä laminaatilla, vesieristeellä, tms.

ESIMERKKI:

Laminattilattian valmistaja on ilmoittanut tuotteestaan, että lattiabetonin suhteellinen kosteus saa olla max. RH85%. Kyseessä on uudisomakotitalo. Päätetään ottaa kolme koepalaa olohuoneesta, 1 koepala 13mm syvyydeltä ja 2 koepalaa 32mm syvyydeltä. Tulokset mittaussyvyydestä 32mm ovat RH81% ja RH 82% ja mittausanturin kokonaismittausepätarkkuus on RH +-2%. Mittaustuloksesta voidaan todeta, että mittareiden epätarkkuus huomioiden, lattia voidaan päällystää laminaatilla.

Mitä betonin suhteellinen kosteus tarkoittaa?

Betoniyhdistys vastaa hakuun näin: ”betonin suhteellinen kosteus = betonin huokostiloissa olevan ilman suhteellinen kosteus RH % tai . betonin kosteuspitoisuus voidaan esittää myös suhteutettuna materiaalin kuivapainoon (paino-%). Tämä kertoo betoniin fysikaalisesti sitoutuneen vesimäärän.

Pinnoitettavuusmittaukset tehdään aina joko koepala- tai porareikämittauksena.

Milloin betoni on kuiva?

Betonin kuivumisessa on yleisesti pidetty nyrkkisääntönä että lattialaatta kuivuu hyvissä olosuhteissa noin 1cm/viikko. Betonin kuivumiseen vaikuttaa kuitenkin niin moni asia, että sen todentaminen kannattaa aina tehdä mittaamalla se luotettavilla antureilla ja osaavan mittaajan toimesta.

Kuiva Betoni
Kuiva Betoni

Voiko betoni homehtua?

Betoni ei ole orgaanista, ja sen vuoksi se ei itsessään voi homehtua. Betonin pinnalle voi kuitenkin joutua orgaanista ainetta, joka voi homehtua.

Kuivan betonin kosteusprosentti

Betonin kosteus arvioidaan kulloisenkin pinnoitteenvalmistajan antamien vaatimusten mukaan. Yleistäen voitaisiin sanoa, että tuo vaatimus vaihtelee RH 85-95 % välillä. Tässä kohtaa on kyseessä betonin huokosten sisältämän ilman suhteellinen kosteus.

Betonin kosteus ennen pinnoitusta

Betoni.comin mukaan Alustan kosteuspitoisuus arviointisyvyydellä tulee olla alle 85 %. Mikäli lattia on valettu betonilla, jonka vesisementtisuhde on w<0,5 voi kosteus arviointisyvyydellä olla 90 %. Tämä on yleinen suositus. Tarkat vaatimukset tulee aina varmistaa käytettävän pinnoitteen valmistajalta.

Kuinka varmistaa betonin kuivuminen oikein

Betonin kosteusmittaus oikein
Betonin kosteusmittaus oikein

Seurantamittaus eli jatkuva mittaus on tarkoitettu betonin kuivumisen seurantaa varten. Jatkuvasta mittauksesta on hyötyä myös päällystettävyysmittausta varten. Kun jatkuvan mittauksen anturi näyttää, että betoni olisi riittävän kuivaa pinnoitusta varten, voidaan siinä kohtaa suorittaa päällystettävyysmittaus koepala- tai porareikämenetelmällä.

Kosteusmittaus vesivahinkokohteissa ja siitä saadut arvot

Mitään varsinaisia absoluuttisia raja-arvoja ei ole olemassa, mistä voisi päätellä 100%:lla varmuudella rakenteiden olevan kuiva. Esimerkiksi vesivahinkoa mitattaessa verrataan vahinkoalueelta saatuja mittausarvoja vahinkoalueen ulkopuolella mitattuihin rakenteen normaalitilanteen arvoihin.

Miten betonin kosteusmittaus tehdään?

Betonin kosteusmittaus tehdään joko porareikämittauksella tai koepalamittauksella. Tästä on tarkemmat ohjeet RT 103333- ohjekortissa. Tämänhetkisen tiedon (14.11.2022) mukaan tämä mittaustapa on luotettavin tapa todistaa betonin suhteellinen kosteus ennen sen päällystämistä.

Näin betonin kosteusmittaus tehdään koepalamenetelmällä:

  1. Asiakas määrittelee kosteusmittauksen tarpeen
  2. Päällystettävän tuotteen valmistaja määrittelee omalle tuotteelleen suhteellisen kosteuden rajan, jonka mukaan päätetään voiko lattiaa vielä päällystää
  3. Toteutetaan kosteusmittaus ottamalla koepaloja muutamasta mittauspisteestä. Mittauspisteiden lukumäärä ja sijainti määritellään aina tapauskohtaisesti. Omakotitalosta otetaan tavallisesti 1-2 mittauspistettä per kerros. 1 mittauspisteestä otetaan 3 koeputkellista koepaloja; 2 mittaussyvyydestä ja 1 lähempää laatan pintaa.
  4. Tutkitaan kosteusmittauksen tulokset, jonka pohjalta määritellään voiko betonia päällystää.

ESIMERKKI:

Laminattilattian valmistaja on ilmoittanut tuotteestaan, että lattiabetonin suhteellinen kosteus saa olla max. RH85%. Kyseessä on uudisomakotitalo. Päätetään ottaa kolme koepalaa olohuoneesta, 1 koepala 13mm syvyydeltä ja 2 koepalaa 32mm syvyydeltä. Tulokset mittaussyvyydestä 32mm ovat RH81% ja RH 82% ja mittausanturin kokonaismittausepätarkkuus on RH +-2%. Mittaustuloksesta voidaan todeta, että mittareiden epätarkkuus huomioiden, lattia voidaan päällystää laminaatilla.

Pintakosteusmittaus

Betonin kosteusmittausta 800x800
Betonin kosteusmittausta 800×800

Tällä tarkoitetaan pinnan sähköjohtavuuden mittaamista. Voidaan käyttää myös muissa rakenteissa, kuin betonissa. Pintakosteudenosoittimella voidaan havaita homogeenisesta rakenteesta poikkeamia. Käytetään ainetta rikkomattomana menetelmänä mm. asuntokaupan kuntotarkastuksen yhteydessä. Ei voida käyttää betonin päällystettävyyden luotettavaan mittaukseen.

Miten pintakosteusmittaus tehdään?

ESIMERKKI:

Kylpyhuoneen lattiakaivon ympärillä epäillään olevan kosteusvaurio. Kylpyhuone on remontoitu vuonna 2004. Tarkastellaan koko kylpyhuoneen lattia-alaa pintakosteudenosoittimella. Havaitaan, että kaivon ympärillä on kohonneita kosteusarvoja verrattuna muuhun lattiaan samassa tilassa. Todetaan myös, että samassa kohdin kaivon ympärillä on kiinnityksestään osittain irronneita lattialaattoja.

Betonin kosteusmittauksen hinta

Koepalamittauksen (pinnoitettavuusmittaus) hinta omakotitaloon on yleensä 190€ – 510€, riippuen mittauspisteiden lukumäärästä ja siitä, tehdäänkö kohteeseen samalla myös muita tutkimuksia. Pintakosteusmittaus maksaa noin 200 € – 600 €. Hintaan vaikuttavat mitattavan alueen pinta-ala ja mittausmenetelmä. Pyydä tarkka arvio kosteusmittauksesta Tuulitutkalta.

Ilman kosteusprosentti ja suhteellinen kosteus

Suhteellinen kosteus (SK) on mitta siitä, kuinka paljon vesihöyryä on vesi-ilmaseoksessa verrattuna maksimimäärään. SK on suhde tietyn vesi-ilma-seoksen kosteussuhteeseen verrattuna kyllästyskosteussuhteeseen tietyssä lämpötilassa. On tärkeää huomioida, että suhteellisen kosteuden merkitys riippuu sekä kuivauslämpötilan että suhteellisesta kosteudesta. Esimerkiksi kosteuden määrä vesi-ilma-seoksessa 80 % suhteellisessa kosteudessa 40°C:ssa eroaa vesihöyryn määrästä vesi-ilmaseoksessa 80 % suhteellisessa kosteudessa 10°C:ssa. Tästä syystä esimerkiksi sadonkorjuun jälkeiseen viljan ja rehun varastointiohjeeseen sisältyy sekä suhteellinen kosteus että lämpötila.

Kosteusprosentti perustuu 100 % asteikkoon. Luet usein ilmankosteudesta, koska se liittyy säähän. Sisälämpötilan ja monien muiden tekijöiden perusteella se kuvaa kuitenkin myös sisäympäristöä. Kosteuslaskurin avulla voit jopa saada lisätietoja lämpötilasta ja kosteudesta, kun tiedät joitain perustietoja.

Mikä on ihanteellinen ilmankosteus talvella vs. kesällä? Yleisesti ottaen ihanteellinen mukavuustaso on 30-50 %. Talvella tasot ovat 30-40 % ja kesällä noin 40-50 % ulkolämpötilasta riippuen. Haluat tuntea olosi viileäksi kesällä ja lämpimäksi talvella, ja kosteus on ratkaisevassa osassa kotisi viihtyisyydessä.

Kesä suhteellinen kosteus

Kesällä ilmankosteus on rakennuksen sisällä keskiarvollisesti yleensä noin 40-50%.

Kesäaikaan ulkoilmassa ilmankosteus on noin 30-40%.

Sisätilassa kesäaikaan eläminen tuottaa ilmaan kosteutta. Ihmisten hengityksen ja vesilaitteiden vaikutuksesta ilman suhteellinen kosteusprosentti on noin 10% ulkoilmaa korkeampi.

Talvi suhteellinen kosteus

Talvisaikaan ilmankosteus on rakennuksen sisällä keskiarvollisesti yleensä noin 30-40%.

Talvisaikaan suhteellinen ilmankosteus ulkona on 70-90%. Vaikka ilman suhteellinen kosteusprosentti on korkea, ei absoluuttinen kosteus, eli grammaa per ilmakuutio, ole yhtä korkea kuin kesällä.

Pakkanen ilmankosteus rakennuksen sisällä

Pakkasella ilmankosteus voi laskea alle 20 prosentin. Hyvinvoinnin kannalta 45% suhteellinen kosteus on ihmisille paras.

Lähteet

Tekeville

Betoniyhdistys

Betoni.comin

E-education

Smartfog

Sciencedirect

Ilmankosteus ja betonin suhteellinen kosteus

Tässä artikkelissa käsittelemme ilmankosteuden vaikutusta betonin kuivumiseen ja betonin...

Tuulitutkan Avulla suoritetusta Energiaremontista Mahdollisuus Aran Energia-avustukseen

Tuulitutkan Avulla suoritetusta Energiaremontista Mahdollisuus Aran Energia-avustukseen ARA on...

Mitä hyötyä ilmatiiviysmittauksesta on uudiskohteissa?

Mitä hyötyä ilmatiiviysmittauksesta on uudiskohteissa? Mitä hyötyä ilmatiiviysmittauksesta?...